OLLOBOI 2011 - Premios

Premio Título gañador
Olloboi Tourettes Tourettes
Olloboi Escolar Contradanza Contradanza
Premio do Público Biblioman Biblioman
Premio Impinxidela A Saia da Carolina A Saia da Carolina