Musicando Arbo

  • Título: Musicando Arbo
  • Duración:07:44
  • Data de publicación:11-08-2011
  • Data de inscrición:17-02-2012
  • Usuari@:sesoduran
  • Centro educativo: IES Plurilingüe As Bizocas - Grove (O)
  • Nivel Educativo:- Outros
  • Descrición, Sinopse e Créditos:

    Música: Iago Fontoria Araújo, sobre base de Originality, de Flip. Arranxos: José Manuel Durán Graña e Javier Pérez Barral. Letra: Carme Torres Besada Edición de Música e Video: José Manuel Durán Graña. Intérpretes: Orquestra Orff IES As Bizocas