Fun polo aire

  • Título: Fun polo aire
  • Duración:03:23
  • Data de publicación:04-05-2013
  • Data de inscrición:05-02-2014
  • Usuari@:jlbravo
  • Centro educativo: IES Pino Manso - Porriño (O)
  • Nivel Educativo:ESO
  • Descrición, Sinopse e Créditos:

    (Alumnos 4º ESO, Plástica. Curso 2012-13) IES Pino Manso