Música Doméstica

  • Título: Música Doméstica
  • Duración:03:01
  • Data de publicación:09-07-2012
  • Data de inscrición:11-02-2014
  • Usuari@:fonsomerino
  • Centro educativo: - Outros -
  • Nivel Educativo:Universidade
  • Descrición, Sinopse e Créditos:

    Idea orixinal, gravación video e audio, montaxe e posprodución: Alfonso Merino Trátase dunha peza de video construida coma un tema musical, a partires dos sons da casa na que vivía no momento de facer o video. UVIGO