Some little horrors of my school

  • Título: Some little horrors of my school
  • Duración:04:59
  • Data de publicación:15-05-2016
  • Data de inscrición:25-05-2017
  • Centro educativo: CPI Plurilingüe Cabo da Area - Laxe
  • Nivel Educativo:ESO
  • Descrición, Sinopse e Créditos:

    Proxecto audiovisual na materia de EPVA de 3º de ESO no CPI Plurilingüe Cabo da Area de Laxe. Filmado en Laxe no mes de maio de 2016