Orbe

  • Título: Orbe
  • Duración:19:36
  • Data de publicación:24-05-2017
  • Data de inscrición:25-05-2017
  • Centro educativo: CPR Plurilingüe María Assumpta - Noia
  • Nivel Educativo:- Outros
  • Descrición, Sinopse e Créditos:

    As viaxes entre universos son posibles, ábrense fendas no espazo-tempo que levan aos humanos a outras realidades paralelas. Os habitantes de ORBE encárganse de que os terrícolas non sexan conscientes de que existen outros mundos habitables...