Zan Hoffman - Bang Bang Crazy

  • Título: Zan Hoffman - Bang Bang Crazy
  • Duración:02:25
  • Data de publicación:19-02-2018
  • Data de inscrición:01-05-2018
  • Centro educativo: IES Praia Barraña - Boiro
  • Nivel Educativo:- Outros
  • Descrición, Sinopse e Créditos:

    Videoclip do artista norteamericano Zan Hoffman. Vídeo grabado e editado por: Álex Velo Saulo Azevedo Samuel Paz Álex Hermo