O Doutor

  • Título: O Doutor
  • Duración:09:44
  • Data de publicación:28-11-2013
  • Data de inscrición:08-05-2010
  • Usuari@:raquelxallas
  • Centro educativo: IES Leliadoura - Ribeira
  • Nivel Educativo:Bacharelato
  • Descrición, Sinopse e Créditos:Raquel Rodríguez Jallas. rakel92_ps@hotmail.com Jonathan Vázquez Rama. jonathan_olveira_92@hotmail.com Héctor Riveiro Olveira. hector.ro7@hotmail.com María del Carmen González Sobrido. mary_olveira_93@hotmail.com Actores: Raquel Jallas, Jonathan Vázquez, Héctor Riveiro e Mary González. Cámara: Mary González e Raquel Jallas Axudante artístico: Jonathan Vázquez Agradecementos: Maite Vellas, Nacho Rodiño, Elvira Blanco e Noemi García.